ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี

ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่  5  ตุลาคม 2561  เวลา  9.30 นาฬิกา  นายเด่นชัย  ศรีจุลฮาต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  ให้การต้อนรับนางนลินนาถ  ไกรนรา  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เขต 2 จังหวัดราชบุรีและคณะ เข้าพบเพื่อรายงานตัวและแสดงความยินดี   เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ณ ห้องพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี