ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค  7
เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2561  นายเด่นชัย ศรีจุลฮาต  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เข้าคารวะ และแนะนำตัวต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 นายศิริชัย  ศิริชื่นวิจิตร และคณะรองอธิบดี ผู้พิพากษาภาค  7  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม