ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

ประชุมผู้พิพากษาสมทบ

ประชุมผู้พิพากษาสมทบ
เมื่อวันที่  3  ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา นายเด่นชัย  ศรีจุลฮาต  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชุรี เป็นประธานการประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนตุลาคม เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะผู้พิพากษาสมทบในรอบเดือนที่ผ่านมาและโครงการกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในวงรอบ ต่อๆ ไป พร้อมกับกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้แก่ ผู้พิพากษาสมทบที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม โดยมี นายประทีป  แย้มเกตุ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ  และนางสุภรณ์ ช้อยหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมการประชุม  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี