ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 นาฬิกา  นายสุเทพ  บุญตามสนธิ  ผู้พิพากษาอาวุโส  นางสาวผึ้งขวัญ  พึ่งพาญาติ  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และคณะข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายเด่นชัย  ศรีจุลฮาต  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  เนื่องในโอกาสเดินทาง เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ บริเวณอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี