ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day กิจกรรมปลูกขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day กิจกรรมปลูกขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุวัชร  อุษาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  คณะผู้พิพากษา  คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี คณะข้าราชการ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีกิจกรรมปลูก – ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี