ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2561   นายสุวัชร  อุษณาวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นำคณะผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการในศาล  ไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ สำนักพระราชวัง  สนามเสือป่า