ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

โครงการ ด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทร ครั้งที่ ๕๗ โครงการ ศาลเคลื่อนที่ มอบสิ่งดีๆ แก่เยาวชน ครั้งที่ ๔๗

โครงการ ด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทร ครั้งที่ ๕๗ โครงการ ศาลเคลื่อนที่ มอบสิ่งดีๆ แก่เยาวชน ครั้งที่ ๔๗
                    เมื่อวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๐  นายณรงค์  พรหมอยู่  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  “ด้วยรัก ห่วงใย  ใส่ใจ  เอื้ออาทร” ครั้งที่  ๕๗  โครงการ “ศาลเคลื่อนที่  มอบสิ่งดีๆ  แก่เยาวชน”  ครั้งที่  ๔๗  โดยนายทนงสิทธิ์  แสงเรือง  ประธานกลุ่มที่ ๑  คณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน(ป้องกัน)  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นที่เยาวชนควรรู้  กิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  การกตัญญูรู้คุณบิดามารดา  ครู  อาจารย์ และการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  ในโอกาสเดียวกันนี้นายณรงค์  พรหมอยู่  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  นายอำนวย  เขียวขำ  อดีตผู้พิพากษาอาวุโส  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นายธัญญา  ศิโรรัตน์ธัญโชค  ผู้พิพากษาสมทบ  และพันเอก(พิเศษ) วรวุฒิ  แสงทอง  นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่  ๑๑ เป็นคณะวิทยากรบรรยายให้ความรู้  โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ  นางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  คณะครู  อาจารย์  นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี