ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

ร่วมในพิธีไว้อาลัย มัคนายกพิสมัย อินทรสูต ผู้พิพากษาสมทบ

ร่วมในพิธีไว้อาลัย  มัคนายกพิสมัย   อินทรสูต  ผู้พิพากษาสมทบ
                  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  นายณรงค์  พรหมอยู่  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นางวันทนา  อินทปัตย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  ผู้พิพากษา  คณะผู้พิพากษาสมทบ  และข้าราชการ  เข้าร่วมในพิธีไว้อาลัย มัคนายกพิสมัย  อินทรสูต  ผู้พิพากษาสมทบ  ณ  คริสตจักรบำรุงธรรม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม