ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

ประชุมผู้พิพากษาสมทบ

ประชุมผู้พิพากษาสมทบ
                   เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  นายณรงค์  พรหมอยู่  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนกันยายน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆของคณะผู้พิพากษาสมทบ ในรอบเดือนที่ผ่านมา  และกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้แก่ผู้พิพากษาสมทบที่มีวันครบรอบ วันเกิดในเดือนกันยายน  โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบเข้าร่วมการประชุม ซึ่งในการประชุมผู้พิพากษาสมทบครั้งนี้  คณะผู้พิพากษาสมทบได้ร่วมกันแสดงความอาลัย  แด่การจากไปของนางพิสมัย  อินทรสูต  ผู้พิพากษาสมทบ  ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง  ณ  ห้องประชุม ชั้น  ๒  อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี