ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ
                  เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายณรงค์  พรหมอยู่  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจนางสุภา  ตันติชวลิต  พี่สาวนายขจร  สุทธิ์วนิช ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  โดยมี  นางวันทนา  อินทปัตย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  และข้าราชการร่วมในพิธี  ณ  วัดหนองบัว ตำบลบ่อกระดาน  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี