ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  ๒๕๖๐  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีนายกีรติ  กีรติยุติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นายมนต์ชัย  ชินวินิจกุล  ประธานผู้พิพากษาสมทบ  คณะผู้พิพากษาสมทบ นางภัสร์ศริน  ธนาพรวราพงศ์  เจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรมชำนาญการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และข้าราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว  ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง