จำนวนข่าวทั้งหมด 97
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 825   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
พิธีปิดโครงการฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ การทำผ้าบาติก การจัดดอกไม้ การทำอาหาร – ขนม การสานตะกร้า การปั้นตุ๊กตาจากแป้ง
พิธีปิดโครงการฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ การทำผ้าบาติก การจัดดอกไม้ การทำอาหาร – ขนม การสานตะกร้า การปั้นตุ๊กตาจากแป้ง
  :: ข่าวที่ 824   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด กิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
ปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด กิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
  :: ข่าวที่ 823   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
โครงการ บรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการ บรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 822   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม “คืนธรรมะให้เธอ......เยาวชน”
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม “คืนธรรมะให้เธอ......เยาวชน”
  :: ข่าวที่ 821   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรีและผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรีและผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
  :: ข่าวที่ 820   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
จัดงานเลี้ยงส่งในโอกาสที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและผู้พิพากษาโยกย้ายตามวาระ
จัดงานเลี้ยงส่งในโอกาสที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและผู้พิพากษาโยกย้ายตามวาระ
  :: ข่าวที่ 819   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ร่วมโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน ( All For One )
ร่วมโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน ( All For One )
  :: ข่าวที่ 818   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด รุ่นที่ ๑ / ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
ปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด รุ่นที่ ๑ / ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
  :: ข่าวที่ 817   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 4 หน่วยงาน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 4 หน่วยงาน
  :: ข่าวที่ 816   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
พิธีปลงผม โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พิธีปลงผม โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 815   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ปิดโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ปิดโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 813   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ให้การต้อนรับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ในโอกาสศึกษาดูงาน
ให้การต้อนรับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ในโอกาสศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 812   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี
โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 811   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ประชุมโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 810   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและบำเพ็ญกุศล
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและบำเพ็ญกุศล
  :: ข่าวที่ 809   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ให้การต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ในโอกาสศึกษาดูงาน
ให้การต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ในโอกาสศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 808   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และการประสานงานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด
จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และการประสานงานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด
  :: ข่าวที่ 807   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
เข้าร่วมโครงการยุติธรรมเด็ก เยาวชนและครอบครัวแบบมีส่วนร่วมจังหวัดกาญจนบุรี และร่วมสังเกตการณ์
เข้าร่วมโครงการยุติธรรมเด็ก เยาวชนและครอบครัวแบบมีส่วนร่วมจังหวัดกาญจนบุรี และร่วมสังเกตการณ์
  :: ข่าวที่ 806   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ประชุมข้อราชการ
ประชุมข้อราชการ
  :: ข่าวที่ 805   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |