หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
สถิติคดีความ(รายปี)  
ที่ปรึกษากฎหมาย  
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ  
ศูนย์ประนีประนอมฯ  
ศูนย์เครือข่ายชุมชน  
อัตราค่าส่งหมาย 
แบบฟอร์มต่างๆ  
กฎหมายน่ารู้  
หมายเลขโทรศัพท์ 
กระดานถาม-ตอบ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 64
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ
  :: ข่าวที่ 735   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้พิพากษาสมทบ
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 734   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ประชุมแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ประชุมแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
  :: ข่าวที่ 733   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแห่งใหม่
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแห่งใหม่
  :: ข่าวที่ 732   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและบำเพ็ญกุศล
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและบำเพ็ญกุศล
  :: ข่าวที่ 731   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 730   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี   
  :: ข่าวที่ 729   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
พิธีเปิด โครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน All For One
พิธีเปิด โครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน All For One
  :: ข่าวที่ 728   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
โครงการ “ด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทร” ครั้งที่ ๔๓ และโครงการ “ศาลเคลื่อนที่ มอบสิ่งดีๆ แก่เยาวชน” ครั้งที่ ๓๓
โครงการ “ด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทร” ครั้งที่ ๔๓ และโครงการ “ศาลเคลื่อนที่ มอบสิ่งดีๆ แก่เยาวชน” ครั้งที่ ๓๓
  :: ข่าวที่ 727   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
รับรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (กลุ่มศาลเยาวชน)
รับรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (กลุ่มศาลเยาวชน)   
  :: ข่าวที่ 726   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 155 )
นายบุญรัตน์ จูอี้ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ
นายบุญรัตน์ จูอี้ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550"
  :: ข่าวที่ 725   :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 724   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ประชุมคณะทำงาน กลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการสร้างและประสานเครือข่ายชุมชน
ประชุมคณะทำงาน กลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการสร้างและประสานเครือข่ายชุมชน
  :: ข่าวที่ 723   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี
  :: ข่าวที่ 722   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
เกษียณอายุราชการนายอำนวย เขียวขำ/Presentation
เกษียณอายุราชการนายอำนวย เขียวขำ/Presentation   
  :: ข่าวที่ 721   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
โครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All For One) “จุดหมายที่ปลายฝัน”
โครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All For One) “จุดหมายที่ปลายฝัน”
  :: ข่าวที่ 719   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุและสามเณร
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุและสามเณร
  :: ข่าวที่ 717   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
โครงการสร้างคนดีสู่สังคมสำหรับเยาวชน : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน
โครงการสร้างคนดีสู่สังคมสำหรับเยาวชน : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน
  :: ข่าวที่ 716   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแนวทางในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแนวทางในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
  :: ข่าวที่ 715   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 289 )
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหา มหาราชินี
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหา มหาราชินี
  :: ข่าวที่ 714   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |