หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
สถิติคดีความ(รายปี)  
ที่ปรึกษากฎหมาย  
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ  
ศูนย์ประนีประนอมฯ  
ศูนย์เครือข่ายชุมชน  
อัตราค่าส่งหมาย 
แบบฟอร์มต่างๆ  
หมายเลขโทรศัพท์  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 71
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ร่วมโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน ( All For One )
ร่วมโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน ( All For One )
  :: ข่าวที่ 699   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ประชุมผู้พิพากษาและข้าราชการ ครั้งที่ ๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ประชุมผู้พิพากษาและข้าราชการ ครั้งที่ ๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 698   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ๕๗   
  :: ข่าวที่ 697   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
 เยี่ยมผู้พิพากษาสมทบ
เยี่ยมผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 695   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 694   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ประสบความสำเร็จในการนำมาตรการพิเศษ มาตรา ๙๐ มาใข้บังคับแทนการดำเนินคดีอาญา
ประสบความสำเร็จในการนำมาตรการพิเศษ มาตรา ๙๐ มาใข้บังคับแทนการดำเนินคดีอาญา   
  :: ข่าวที่ 693   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ร่วมบันทึกเทป “ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ร่วมบันทึกเทป “ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
  :: ข่าวที่ 692   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ร่วมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยในศาลอุทธรณ์ภาค ๗”
ร่วมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยในศาลอุทธรณ์ภาค ๗”   
  :: ข่าวที่ 691   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
โครงการ “ด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทร” ครั้งที่ ๔๑ และโครงการ “ศาลเคลื่อนที่ มอบสิ่งดีๆ แก่เยาวชน” ครั้งที่ ๓๑
โครงการ “ด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทร” ครั้งที่ ๔๑ และโครงการ “ศาลเคลื่อนที่ มอบสิ่งดีๆ แก่เยาวชน” ครั้งที่ ๓๑   
  :: ข่าวที่ 690   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาและผู้ประสานการประชุมว่าด้วยการบริหารสำนวนคดีของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาและผู้ประสานการประชุมว่าด้วยการบริหารสำนวนคดีของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ   
  :: ข่าวที่ 689   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 688   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรม“ครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรม“ครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 687   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 686   :: วันที่ 21 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
โครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน ( All For One ) และโครงการถือขนมฝากน้อง
โครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน ( All For One ) และโครงการถือขนมฝากน้อง   
  :: ข่าวที่ 685   :: วันที่ 21 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุและสามเณร
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุและสามเณร   
  :: ข่าวที่ 684   :: วันที่ 21 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและตอบปัญหาธรรมะ
ประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและตอบปัญหาธรรมะ
  :: ข่าวที่ 683   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ให้การต้อนรับผู้อำนวยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
ให้การต้อนรับผู้อำนวยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
  :: ข่าวที่ 682   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 681   :: วันที่ 12 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมภาค ๗ และการคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมภาค ๗ และการคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 680   :: วันที่ 12 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
โครงการ “บรรพชาสามเณร เนื่องในวันวิสาขบูชา”
โครงการ “บรรพชาสามเณร เนื่องในวันวิสาขบูชา”   
  :: ข่าวที่ 679   :: วันที่ 12 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |