หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
สถิติคดีความ(รายปี)  
ที่ปรึกษากฎหมาย  
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ  
ศูนย์/ผู้ประนีประนอมฯ   
ศูนย์เครือข่ายชุมชน  
อัตราค่าส่งหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 88
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ต้อนรับผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
ต้อนรับผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
  :: ข่าวที่ 676   :: วันที่ 24 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ร่วมพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
ร่วมพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
  :: ข่าวที่ 675   :: วันที่ 24 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ให้การต้อนรับอัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๗ รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ให้การต้อนรับอัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๗ รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
  :: ข่าวที่ 674   :: วันที่ 24 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 673   :: วันที่ 24 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
โครงการบริจาคโลหิต วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร สยามบรมราชกุมารี
โครงการบริจาคโลหิต วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร สยามบรมราชกุมารี   
  :: ข่าวที่ 672   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์   
  :: ข่าวที่ 671   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี
  :: ข่าวที่ 670   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติราชการ
ประชุมผู้พิพากษาสมทบเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติราชการ
  :: ข่าวที่ 669   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ประชุมข้าราชการศาลเพื่อรับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน
ประชุมข้าราชการศาลเพื่อรับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน
  :: ข่าวที่ 668   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันศาลยุติธรรมและจัดงานเลี้ยงส่งในโอกาสที่ผู้พิพากษาโยกย้ายตามวาระ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันศาลยุติธรรมและจัดงานเลี้ยงส่งในโอกาสที่ผู้พิพากษาโยกย้ายตามวาระ   
  :: ข่าวที่ 667   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
นำมาตรการพิเศษ มาตรา ๙๐ มาใข้บังคับแทนการดำเนินคดีอาญา
นำมาตรการพิเศษ มาตรา ๙๐ มาใข้บังคับแทนการดำเนินคดีอาญา   
  :: ข่าวที่ 666   :: วันที่ 28 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
  :: ข่าวที่ 665   :: วันที่ 24 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรม“ครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรม“ครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 664   :: วันที่ 24 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 663   :: วันที่ 24 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
พิธีปิดโครงการฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ การทำผ้าบาติก อาหาร – ขนม ดอกไม้ใบตอง
พิธีปิดโครงการฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ การทำผ้าบาติก อาหาร – ขนม ดอกไม้ใบตอง
  :: ข่าวที่ 662   :: วันที่ 24 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
โครงการบริจาคอาหารและสิ่งของแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา
โครงการบริจาคอาหารและสิ่งของแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา   
  :: ข่าวที่ 661   :: วันที่ 24 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
โครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “เสริมสร้างความพร้อมของศาลยุติธรรมเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “เสริมสร้างความพร้อมของศาลยุติธรรมเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”   
  :: ข่าวที่ 660   :: วันที่ 24 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
จัดแถลงข่าวการจัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ตาม มาตรา ๙๐
จัดแถลงข่าวการจัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ตาม มาตรา ๙๐   
  :: ข่าวที่ 659   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
โครงการอบรมและซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการอบรมและซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย   
  :: ข่าวที่ 658   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานต้อนรับ ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานต้อนรับ ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี   
  :: ข่าวที่ 657   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |