หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ปฏิทินกิจกรรม  
สถิติคดีความ(รายปี)  
ที่ปรึกษากฎหมาย  
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ  
ศูนย์ประนีประนอมฯ  
ศูนย์เครือข่ายชุมชน  
อัตราค่าส่งหมาย 
แบบฟอร์มต่างๆ  
Presentation  
กระดานถาม-ตอบ 
หมายเลขโทรศัพท์ 
กฏหมายน่ารู้และคำแนะนำ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 70
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
โครงการปัจฉิมเด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาปล่อยตัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี คืนน้องๆสู่อ้อมกอดครอบครัวและแนะนำจัดหางานให้น้องๆ ตามความประสงค์
โครงการปัจฉิมเด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาปล่อยตัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี คืนน้องๆสู่อ้อมกอดครอบครัวและแนะนำจัดหางานให้น้องๆ ตามความประสงค์
  :: ข่าวที่ 773   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
จัดประชุมข้าราชการศาลเพื่อรับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน
จัดประชุมข้าราชการศาลเพื่อรับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน
  :: ข่าวที่ 772   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุและสามเณร
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุและสามเณร
  :: ข่าวที่ 771   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
โครงการ “บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ)”
โครงการ “บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ)”
  :: ข่าวที่ 770   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
โครงการ “อบรมผู้นำนักเรียนแนวร่วมในการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกระทำผิด”
โครงการ “อบรมผู้นำนักเรียนแนวร่วมในการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกระทำผิด”
  :: ข่าวที่ 769   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
โครงพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนร่วมเฝ้าระวังปัญหา และช่วยเหลือสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนร่วมเฝ้าระวังปัญหา และช่วยเหลือสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 768   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ให้การต้อนรับผู้อำนวยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ให้การต้อนรับผู้อำนวยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
  :: ข่าวที่ 767   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
โครงการแผนรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และบุคคล
โครงการแผนรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และบุคคล
  :: ข่าวที่ 766   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ราชบุรีเคเบิ้ลทีวี จำกัด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ราชบุรีเคเบิ้ลทีวี จำกัด
  :: ข่าวที่ 765   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ “๕ ธันวา มหาราช”
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ “๕ ธันวา มหาราช”   
  :: ข่าวที่ 764   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 763   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม
โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 762   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
เป็นประธานในโครงการ “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๗ และโครงการนวดแผนไทย และผ้าบาติก
เป็นประธานในโครงการ “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๗ และโครงการนวดแผนไทย และผ้าบาติก
  :: ข่าวที่ 761   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
โครงการ “บรรพชาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา”
โครงการ “บรรพชาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา”
  :: ข่าวที่ 760   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 759   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
เป็นประธานพิธีปลงผมและให้โอวาท “โครงการปัจฉิมนิเทศ ครอบครัวสัมพันธ์ พิธีปลงผมสามเณร”
เป็นประธานพิธีปลงผมและให้โอวาท “โครงการปัจฉิมนิเทศ ครอบครัวสัมพันธ์ พิธีปลงผมสามเณร”
  :: ข่าวที่ 758   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ร่วมพิธีเปิดโครงการราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี
ร่วมพิธีเปิดโครงการราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี
  :: ข่าวที่ 757   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ  ในการตรวจราชการ และดำเนินการตามโครงการเพื่อสานฝันสู่ความเป็นหนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ ในการตรวจราชการ และดำเนินการตามโครงการเพื่อสานฝันสู่ความเป็นหนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 756   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ร่วมโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน ( All For One )
ร่วมโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน ( All For One )
  :: ข่าวที่ 755   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
โครงการ “ด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทร” ครั้งที่ ๔๔/Presentation
โครงการ “ด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทร” ครั้งที่ ๔๔/Presentation
  :: ข่าวที่ 754   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |