หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ปฏิทินกิจกรรม  
สถิติคดีความ(รายปี)  
ที่ปรึกษากฎหมาย  
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ  
ศูนย์ประนีประนอมฯ  
ศูนย์เครือข่ายชุมชน  
อัตราค่าส่งหมาย 
แบบฟอร์มต่างๆ  
Presentation  
กระดานถาม-ตอบ 
หมายเลขโทรศัพท์ 
กฏหมายน่ารู้และคำแนะนำ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 92
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
โครงการ “๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม”
โครงการ “๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม”
  :: ข่าวที่ 840   :: วันที่ 24 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา (Teach and Talk)
โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา (Teach and Talk)
  :: ข่าวที่ 839   :: วันที่ 24 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
โครงการวันศาลยุติธรรมครบรอบ ๑๓๓ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการวันศาลยุติธรรมครบรอบ ๑๓๓ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 838   :: วันที่ 24 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการสำนักง
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการสำนักง
  :: ข่าวที่ 837   :: วันที่ 20 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
โครงการปัจฉิมเด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาปล่อยตัว ในโครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดหางานให้แก่เ
โครงการปัจฉิมเด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาปล่อยตัว ในโครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดหางานให้แก่เ
  :: ข่าวที่ 836   :: วันที่ 20 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ร่วมพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี ๒๕๕๘
ร่วมพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 835   :: วันที่ 20 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์
จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์
  :: ข่าวที่ 834   :: วันที่ 16 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ให้การต้อนรับอัยการผู้เชี่ยวชาญรักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ให้การต้อนรับอัยการผู้เชี่ยวชาญรักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
  :: ข่าวที่ 833   :: วันที่ 16 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุและสามเณร
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุและสามเณร
  :: ข่าวที่ 832   :: วันที่ 16 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 831   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 830   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติราชการของศาลในสังกัดภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติราชการของศาลในสังกัดภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 829   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติราชการและแสดงความยินดีต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะผู้พิพากษา
ประชุมผู้พิพากษาสมทบเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติราชการและแสดงความยินดีต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 828   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะผู้พิพากษา
ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 827   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 826   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 825   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
พิธีปิดโครงการฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ การทำผ้าบาติก การจัดดอกไม้ การทำอาหาร – ขนม การสานตะกร้า การปั้นตุ๊กตาจากแป้ง
พิธีปิดโครงการฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ การทำผ้าบาติก การจัดดอกไม้ การทำอาหาร – ขนม การสานตะกร้า การปั้นตุ๊กตาจากแป้ง
  :: ข่าวที่ 824   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด กิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
ปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด กิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
  :: ข่าวที่ 823   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
โครงการ บรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการ บรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 822   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม “คืนธรรมะให้เธอ......เยาวชน”
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม “คืนธรรมะให้เธอ......เยาวชน”
  :: ข่าวที่ 821   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |