หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
แบบฟอร์ม
บทความ
บทความน่าสนใจ
 1. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้งานศาลเยาวชนและครอบครัว
 2. เหตุหย่า
 3. การคุ้มครองสวัสดิภาพ
 4. โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับเยาวชน
 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘
 6. แผ่นพับ เรื่อง การขอประกันตัว
 7. การกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายช่วยได้
 8. สิทธิของประชาชนในคดีอาญา
 9. การปล่อยตัวชั่วคราวฯ
 10. สู่ยุคใหม่ของการฝากขังและปล่อยชั่วคราว
 11. กฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์
 12. การดำเนินคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว
 13. บุตรนอกกฎหมายและการเปลี่ยนสถานะให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
 14. การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
ตจ.40/61
(73)ศป3461
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา เวลา 10
พ.57/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ แพ่ง 1 เวลา 9.00 น.
พ.60/61
ชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ แพ่ง 1 เวลา 13.30 น.
พ.64/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ แพ่ง 1 เวลา 9.00 น.
อ.166/59
นัดติดตามผล
ห้องพิจารณาที่ อาญา 2 เวลา 9.00 น.
อ.33/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ อาญา 1 เวลา 9.00 น.
อ.5/61
นัดฟังผลการปฏิบัติ
ห้องพิจารณาที่ อาญา 1 เวลา 9.00 น.
อ.92/60
นัดฟังผลการปฏิบัติฯ
ห้องพิจารณาที่ อาญา 1 เวลา 9.00 น.
ออ.208/60
นัดพิจารณาปล่อย
ห้องพิจารณาที่ อบรม เวลา 9.3