หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
รับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
แบบฟอร์ม
บทความ
บทความน่าสนใจ
 1. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้งานศาลเยาวชนและครอบครัว
 2. เหตุหย่า
 3. การคุ้มครองสวัสดิภาพ
 4. โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับเยาวชน
 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘
 6. แผ่นพับ เรื่อง การขอประกันตัว
 7. การกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายช่วยได้
 8. สิทธิของประชาชนในคดีอาญา
 9. การปล่อยตัวชั่วคราวฯ
 10. สู่ยุคใหม่ของการฝากขังและปล่อยชั่วคราว
 11. กฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์
 12. การดำเนินคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว
 13. บุตรนอกกฎหมายและการเปลี่ยนสถานะให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
 14. การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

19

เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐  นายณรงค์  พรหมอยู่  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  และคณะข้าราชการ  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  และร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  พระมงคลญาณมุนี (สุธน  ธมมฺทินฺโน)  อดีตเจ้าอาวาสวัดสุรชายาราม  พระอารามหลวง  ณ  เมรุชั่วคราววัดสุรชายาราม  ตำบลหลุมดิน  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
อ.116/60
(138)ศป.21/60
ห้องพิจารณาที่ -
อ.151/60
(132)ศป.75/60
ห้องพิจารณาที่ -
อ.168/59
(132)ศป.101/59
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา
อ.68/60
(132)ศป.43/60 ล.2
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา
อ.68/60
(132)ศป.42/60 ล.1
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา
อ.76/59
(132)ศป.44/59 ล.2
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา
อ.76/59
นัดฟังผลการปฏิบัติ ล.2
ห้องพิจารณาที่ -
พ.155/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.156/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)