ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี


ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

35

                  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  ๒๕๖๐  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีนายกีรติ  กีรติยุติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นายมนต์ชัย  ชินวินิจกุล  ประธานผู้พิพากษาสมทบ  คณะผู้พิพากษาสมทบ นางภัสร์ศริน  ธนาพรวราพงศ์  เจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรมชำนาญการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และข้าราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว  ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

อ่านข่าว

ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
  • เวรที่ปรึกษากฏหมาย
  • รายงานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เวรที่ปรึกษากฎหมาย
  • ขออนุญาตเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ในชั้นก่อนฟ้องคดี และ ขออนุญาตอยู่เวรแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายในชั้นก่อนฟ้องคดี
  • ระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เวรที่ปรึกษากฎหมายประจำศาลฯ พ.ศ.2559
สถิติคดีความ
  • ปริมาณคดีแพ่ง คดีอาญา รับใหม่ เสร็จไป คงค้าง
  • ปริมาณคดีแพ่ง คดีอาญา จำแนกตามพื้นที่
  • ข้อหาในคดีแพ่ง คดีอาญาสูงสุด 5 อันดับ
  • ผลการไกล่เกลี่ยคดี
  • ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ
แบบฟอร์ม
บทความ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ