ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี
ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

10

           ในระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๗  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๐  โดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๗  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค  ๗  นายณรงค์  พรหมอยู่  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค  ๗  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ/สำนักงานประจำศาลในภาค  ๗  นางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมการประชุม  ณ  เทวัญดารา  บีช  วิลล่า  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านข่าว

ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
เวรที่ปรึกษากฏหมาย
 1. ประจำเดือนมีนาคม 2560 (เพิ่มเติม)
 2. ประจำเดือนเมษายน 2560
 3. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 4. ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 5. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รายงานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เวรที่ปรึกษากฎหมาย
 1. Download

ขออนุญาตเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ในชั้นก่อนฟ้องคดี และ ขออนุญาตอยู่เวรแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายในชั้นก่อนฟ้องคดี
 1. Download - Update 04/04/2560

ระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เวรที่ปรึกษากฎหมายประจำศาลฯ พ.ศ.2559
 1. Download

สถิติคดีความ
1 ปริมาณคดีแพ่ง-อาญา ใหม่ เสร็จ ค้าง
 1. Download

2 ปริมาณคดีแพ่ง-อาญา รับใหม่ จำแนกตามพื้นที่
 1. Download

3 ปริมาณคดีแพ่ง-อาญา จำแนกตามคดีที่เสร็จไป
 1. Download

4 ข้อหาในคดีสูงสุด 5 อันดับ รายปี
 1. Download

5 สถิติผลการไกล่เกลี่ย
 1. Download

6 ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ
 1. Download

แบบฟอร์ม
  การผัดฟ้อง-ฝากขัง
 1. คำร้องขอผัดฟ้องครั้งแรก - Update 17/03/2559
 2. คำร้องขอให้ออกหมายควบคุม - Update 17/03/2559
 3. คำร้องตรวจสอบการจับ - Update 17/03/2559
 4. คำให้การพยาน - Update 17/03/2559
 5. รายงานกรณีมอบตัวและควบคุม - Update 17/03/2559
 6. รายงานกระบวนตรวจสอบการจับ - Update 17/03/2559

 7. เกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันตัวชั่วคราว
 8. แนวทางการใช้บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยสำหรับเยาวชน

บทความ
  บทความน่าสนใจ
 1. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้งานศาลเยาวชนและครอบครัว
 2. เหตุหย่า
 3. การคุ้มครองสวัสดิภาพ
 4. โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับเยาวชน
 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘
 6. แผ่นพับ เรื่อง การขอประกันตัว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
อ.121/58
(138)ศป.60/58 ล.1
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา
อ.128/59
(132)ศป.82/59
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา
อ.151/58
(132)ศป.43/58
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา
อ.41/60
(132)ศป.15/60 ล.2
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา
อ.11/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ อาญา 2
อ.43/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ อาญา 1
อ.50/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ อาญา 2
อ.68/60
ฟังผลการชำระ
ห้องพิจารณาที่ อาญา 2
อ.93/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ อาญา 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)