หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2561  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดศีล สมาธิ สติและปัญญา เป็นวิธีการขจัดความทุกข์ทำให้ผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบเกิดศีลธรรม คุณธรรมนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท    อยู่กับปัจจุบันเข้าใจในวัฏสงสารคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป สามารถเผชิญกับการตึงเครียดและปัญหาชีวิตได้ด้วยความสงบและเกิดความสมดุลทางจิตใจ เกิดความสันติสุขแก่ชีวิต ครอบครัว และการปฏิบัติงาน โดยมีนางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและคณะข้าราชการ  เข้าร่วมในโครงการ  ณ  วัดหินกอง  ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
อ่านข่าว
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
แบบฟอร์ม
บทความ
บทความน่าสนใจ
 1. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้งานศาลเยาวชนและครอบครัว
 2. เหตุหย่า
 3. การคุ้มครองสวัสดิภาพ
 4. โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับเยาวชน
 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘
 6. แผ่นพับ เรื่อง การขอประกันตัว
 7. การกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายช่วยได้
 8. สิทธิของประชาชนในคดีอาญา
 9. การปล่อยตัวชั่วคราวฯ
 10. สู่ยุคใหม่ของการฝากขังและปล่อยชั่วคราว
 11. กฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์
 12. การดำเนินคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว
 13. บุตรนอกกฎหมายและการเปลี่ยนสถานะให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
 14. การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 11
ผ.59/61
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ งานหมาย เวลา 9.00 น.
ผ.64/61
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ งานหมาย เวลา 9.00 น.
ผ.66/61
(73)ศป.63/61
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา เวลา 10
ผ.67/61
(73)ศป.62/61
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา เวลา 10
ผ.68/61
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ งานหมาย เวลา 9.00 น.
ผ.69/61
(73)ศป.42/61
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา เวลา 10
พ.82/61
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ แพ่ง 1 เวลา 13.30 น.
มต.18/61
(73)ศป.42/61
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา เวลา 10
อ.177/60
(132)มพ.89/60
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา เวลา 10
อ.278/57
นัดติดตามผล
ห้องพิจารณาที่ อาญา 1 เวลา 9.00 น.
อ.51/61
(132)มพ.24/61
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา เวลา 10