ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี


ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

13

        ด้วยวันที่  ๒๑  เมษายน  ของทุกปี  เป็นวันที่ระลึกแห่งการสถาปนาศาลยุติธรรม  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชประสงค์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการศาลยุติธรรม  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นายณรงค์  พรหมอยู่  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครปฐม  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในการจัดโครงการ  “๑๓๕  ปี ศาลยุติธรรม”  โดยมีนายสุเทพ  บุญตามสนธิ  ผู้พิพากษาอาวุโส  นางวันทนา  อินทปัตย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  คณะผู้พิพากษา  นายมนต์ชัย ชินวินิจกุล ประธานผู้พิพากษาสมทบ  คณะผู้พิพากษาสมทบ  นางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นางปรีดา  จันโยธา  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี  พร้อมด้วยคณะข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์  ณ  บริเวณลานหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

อ่านข่าว

ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
เวรที่ปรึกษากฏหมาย
 1. ประจำเดือนมีนาคม 2560 (เพิ่มเติม)
 2. ประจำเดือนเมษายน 2560
 3. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 4. ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 5. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รายงานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เวรที่ปรึกษากฎหมาย
 1. Download

ขออนุญาตเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ในชั้นก่อนฟ้องคดี และ ขออนุญาตอยู่เวรแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายในชั้นก่อนฟ้องคดี
 1. Download - Update 04/04/2560

ระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เวรที่ปรึกษากฎหมายประจำศาลฯ พ.ศ.2559
 1. Download

สถิติคดีความ
ปริมาณคดีแพ่ง คดีอาญา รับใหม่ เสร็จไป คงค้าง
 1. Download

ปริมาณคดีแพ่ง คดีอาญา จำแนกตามพื้นที่
 1. Download

ข้อหาในคดีแพ่ง คดีอาญาสูงสุด 5 อันดับ
 1. Download

ผลการไกล่เกลี่ยคดี
 1. Download

ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ
 1. Download

แบบฟอร์ม
บทความ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
อ.303/56
ฟังผลการปฏิบัติ/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ อาญา 1
อ.57/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ อาญา 2
ผ.22/60
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ งานหมาย
ผ.36/60
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ งานหมาย
ผ.37/60
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ งานหมาย
ผ.52/60
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ งานหมาย
พ.145/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ แพ่ง 1
อ.198/58
พิจารณาปล่อย
ห้องพิจารณาที่ อบรม

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ